Engelen

 

 


Engelen zijn mensen, die doorschijnend zijn. Het zijn mensen die "licht" doorgeven.

Waar ze zijn wordt alles helder en klaar. Het zijn mensen vol leven, die wat dood is tot leven brengen.

Engelen zijn mensen, die een soort oorspronkelijke vreugde uit het paradijs hebben meegekregen. Geloof me, engelen zijn wezens van vlees en bloed, die op een onzichtbare wijze de wereld recht houden.

Diep in hen voel je iets van het mysterie Van een ondoorgrondelijke goedheid, die door alles heen naar de mensen toe wil. In hen wordt een liefde tastbaar, die je zomaar omarmen wil. Ik voel God in deze mensen tot me komen met zijn tederheid en zijn bezorgdheid.

 

Je bent met iets bezig. Je komt er niet mee klaar. En langs een onzichtbare antenne krijgt ergens iemand een ingeving, een soort bevel om je te benaderen en je te helpen, je een steun te zijn, je een duw te geven of om je te troosten. "Je bent een engel" zeg je dan. Je zegt het tegen een man, een vrouw, een jongen, een meisje. Geslacht en leeftijd spelen geen rol! Er komt iets goeds, iets heerlijks over je! Het leven wordt licht en alle pijn is weg!

Maar engelen kun je niet krijgen op bestelling. Ze komen dikwijls heel onverwacht, zijn soms onopvallend aanwezig, wijzen je de weg en verdwijnen weer! Ik heb al heel wat engelen ontmoet! Soms kwamen ze uit de massa getreden, doken op uit de straat, gaven je een hand en losten je problemen op en verdwenen weer in de straat en in de massa.

Naamloos, zonder te wachten op dank!

Er zijn nog engelen in de wereld! Maar er zijn te weinig engelen, daarom is er nog zoveel duisternis en zoveel ellende... God is op zoek naar engelen onder de mensen van nu. Maar teveel mensen zien hem niet meer, horen hem niet meer.

Ze hebben hun eigen antenne gestoord of afgebroken. Ze vangen niets meer op en geven niets meer door.

Kom, je bent een engel en er zijn in je eigen omgeving mensen genoeg voor wie je een engel kunt zijn!

Phil Bosmans

 

 

 

De 12 aartsengelen

Het getal 12 is van groot belang in de kosmische hiŽrarchie. Denk aan de 12 Ridders van de Ronde Tafel van Koning Arthur, de 12 apostelen van Jezus en de 12 sterrenbeelden in de astrologie.

De eerste Engel is de Engel Michael (Betekenis: eruit zien als God)
Michael staat voor de Macht en is de eerste Engel naast God. Wil je bijstand in het uitoefenen van je macht op deze aarde roep dan de aartsengel Michael aan je te helpen.

Aartsengel MichaŽl

 

De tweede Engel is de Engel Rafael (betekenis: genezer onder God)
Rafael staat voor de genezing in de mens. Hij gaat in op elke vraag om genezing

aartsengel Rafael

 

De derde Engel is de Engel Gabriel (betekenis: boodschapper van God)
Gabriel staat voor de Kracht. Kracht is nodig om bepaalde doelen te bereiken.

aartsengel Gabriel

 

De vierde Engel is de Engel UriŽl (betekenis: licht van God)
UriŽl staat voor het Licht. UriŽl heeft als taak Licht te brengen in alle plaatsen waar duisternis heerst.

aartsengel UriŽl

 

De vijfde Engel is de Engel OmniŽl (betekenis: transformatie tot God)
OmniŽl staat voor je teruggang naar de Bron van Zuiverheid, volmaaktheid. Dit betekent loslaten. 

De zesde Engel is de Engel ZadkiŽl (betekenis: engel van Barmartigheid)
ZadkiŽl kan je de deugd van barmhartigheid bijbrengen. Hij brengt hoop en vertrouwen als je je onzeker voelt


Engel ZadkiŽl


 

De zevende Engel is de Engel Chamuel (betekenis: Engel van verdraagzaamheid)
Chamuel kan je leren inzicht te krijgen in de beperkingen en tekortkomingen in je eigen leven, zodat je leert verdraagzaam te zijn naar jezelf en naar anderen toe.

Engel Chamuel

 

De achtste Engel is de Engel Perpetuel (betekenis: Engel van Intentie)
Perpetuel kan je leren een bepaald doel voor ogen te hebben en dat in alle zuiverheid invulling te geven.

 

De negende Engel is de Engel ValeoŽl (betekenis: engel van Troost)
Valeoel staat voor het beoefenen van onbaatzuchtige Liefde. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Valeoel kan je daarbij helpen.

 

De tiende Engel is de Engel AquariŽl (betekenis: engel van Duidelijkheid)
AquariŽl kan je helpen duidelijkheid te krijgen in je leven, zodat je precies weet wat je wel en wat je niet kan.

 

De elfde Engel is de Engel JophiŽl (betekenis: engel van de Wijsheid)
JophiŽl heeft als taak, de Wijsheid van God over te brengen op de mensheid.

Engel JophiŽl

 

De twaalfde Engel is de Engel AnthriŽl (betekenis: engel van Harmonie)
AnthriŽl heeft als taak de mensheid te helpen en te inspireren zijn eigenwaarde te herstellen

Engel AnthriŽl

 

 

Naast de Aartsengelen zijn er ook nog de Beschermengelen:
 

Engel van het Helende vuur: AtuniŽl

Engel van Innerlijke Vrede: Lebadel
Engel van vertrouwen: Schaluel
Engel van bescherming: Omadel
Engel van dankbaarheid: JehudiŽl
Engel van geduld: Arokel
Engel van vreugde: Simchael
Engel van welvaart: Niphnael
Engel van schoonheid: ChanniŽl
Engel van waarheid: JehoŽl
Engel van vervolmaking: Kalilel
Engel van zuiverheid: Barurel
Engel van geloof: Chesedel
Engel van muziek: Zamruel
Engel van rechtvaardigheid: SadakiŽl
Engel van oprechtheid: Jeschurel
Engel van gehoorzaamheid: Jischmahel
Engel van Liefde: Ahavael
Engel van het onderbewustzijn: Jarechael
Engel van seksualiteit: AnaŽl
Engel van orde: ArakiŽl
Engel van sterkte: EzekiŽl
Engel van het bewustzijn: Sjernezel
Engel van vriendschap: Amitiel
Engel van respect: Hagdudel
Engel van reinheid: Baralel
Engel van stabiliteit: Amanael
Engel van medeleven: Nachumel
Engel van diepgaande kennis: Chochmael
Engel van geluk: Tobiael
Engel van Succes: Kisjronel
Engel van het huisgezin: Baitel
Engel van flexibiliteit: KaraliŽl
 

 

Wat zijn beschermengelen?

U zult er al veel over hebben gehoord. Dat een ieder mens op deze aarde wel een paar beschermengelen heeft. Het is een term die wij mensen ons hebben aangemeten omtrent de tot nu toe onverklaarbare ervaringen. Beschermengelen moet u niet zien als onzichtbare engelen met vleugels die u bij bijvoorbeeld een dreigend conflict in de vorm van een handgemeen beschermen door met uw tegenstander onzichtbaar te vechten. Engelen vechten niet. Engelen begeleiden. Engelen zijn er voor u. En voor iedereen. Een ieder mens heeft enkele specifieke beschermengelen. Ze begeleiden u gedurende uw gehele aardse leven.

Beschermengelen zijn onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Wij mensen dwalen in ons leven nogal eens af.

 Waar kom ik ze tegen?

Beschermengelen voelt of ervaart u.
Zo kan het zijn dat u ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl u helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij. U snapt ineens waarom iemand boos op u is. Reacties als gevolg op een beschermengel-ervaring als; "wat ben ik toch een rund geweest" kunnen hierbij horen. Waar komt ineens dat inzicht vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. U voelt ineens dat iemand een hand op uw schouder legt of in uw oor blaast, terwijl er niemand bij u is.

Via anderen: Uw beschermengelen kunnen personen in uw omgeving beÔnvloeden. Dit gebeurd zelden. U hoeft niet bang te zijn dat ze bijvoorbeeld uw partner nu ineens een ander gedrag laten vertonen of uw chef op uw werk u laten ontslaan etc. De persoon die door een beschermengel wordt beÔnvloedt is zich hiervan nooit bewust. En de boodschap die u van deze aardse persoon krijgt is altijd van goede aard. Een aards persoon kan zomaar ineens de intentie voelen om u bijvoorbeeld een bosje bloemen te geven, terwijl deze persoon dat normaliter nooit gedaan zou hebben. Het gaat dan -om uw verkregen- gevoel dat u zomaar ineens iets krijgt, terwijl u het juist van die persoon nooit verwacht zou hebben.

 

 

De boodschap die de beschermengel in dit geval aan u wil geven is dan ook; alles is betrekkelijk, oordeel niet en kijk door oordelen heen. De persoon die door een beschermengel aan het werk gezet wordt voelt ineens een onverklaarbare diepe intentie om naar u iets te doen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn als u bent verlaten door uw partner en u in diepe treurnis eenzaam door het leven gaat, u ineens ondersteunend bezoek krijgt van iemand van wie u het nooit had verwacht.

Dromen: In uw dromen kunt u contact krijgen met uw beschermengelen. Naast het feit dat het geen probleem is binnen uw dromen uw beschermengelen te zien, kunt u van hen ook boodschappen krijgen. Veelal zult u dromen over -situaties- die u in het verleden pijn hebben gedaan. U droomt ze opnieuw en -veelal- krijgt u tevens een oplossend gevoel mee. Boodschappen verkrijgen uit uw dromen heeft meestal te maken met uzelf een vraag stellen (langdurig met een kwestie blijven lopen).

Tegenkomen:U loopt op straat tussen allerlei mensen, en ineens komt er onbekende persoon op u af en zegt iets tegen u. U bedankt zich en u denk hierover na. U wilt deze persoon een wedervraag stellen, maar deze persoon is inmiddels binnen een fractie van een seconde weg. U krijgt een bijzonder gevoel over hetgeen deze onbekende persoon tegen u zei. Dit is een voorbeeld van een veelvoorkomende engel-ervaring waarbij er een boodschap aan u wordt gegeven. Veelal hebben de enkele woorden die aan u zijn uitgesproken door deze onbekende, een diepzinnige betekenis. Of dit nu een beschermengel is geweest, of deze onbekende persoon door een beschermengel is gestuurd maakt niet zoveel uit. Het gaat om uw gevoel bij deze ervaring.

 

 

Terminaal

Bij een terminale levensfase (als u binnen afzienbare tijd komt te overlijden, maar u bent nog wel bij bewustzijn) kan het zijn dat u ineens wel uw beschermengelen gaat zien. Veelal is het dan mogelijk dat ze zich zichtbaar maken aan u en u gaan begeleiden naar het hiernamaals. Een terminale patiŽnt zal dit dan ook aan u benoemen en u deze beschermengelen aanwijzen. Weliswaar ziet alleen de patiŽnt ze.

 


 

 


Hoe kunnen ze mij helpen?

Zoals gezegd zijn beschermengelen onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Beschermengelen zijn er niet om u te beschermen tegen een auto-ongeluk, een natuurramp, een vechtpartij en dergelijke. Heel soms zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Weliswaar heeft dit dan te maken met het feit, dat uw levensdoel op dat moment van de gebeurtenis geen juiste navolging kon krijgen. Of diende u -juist wel- geholpen te worden omdat dit inzicht juist wel een onderdeel van uw levensdoelstelling vormde.

Om u een voorbeeld van dit laatste te geven. In het verre verleden heb ik eens heel krachtig naar de dimensie -waarin ik toen geloofde- gebeden dat een bepaald natuurverschijnsel meteen zou stoppen. Ik herinner mij nog dat dit voor mij een proef was ter indicatie of ik kon vertrouwen op mijn blijkbaar onoverkomelijke levensdoelstelling. Het natuurverschijnsel stopte in een fractie van een seconde. De relativering die er daarna op mij afkwam was eigenlijk de beschermengel boodschap voor de rest van mijn leven. Het paste precies in mijn levenslijn zoals ik die nu nog navolg.

Beschermengelen kunnen u helpen op elke wijze zoals u dit wenst, als u het maar niet afdwingt of eist. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u niet gelooft in beschermengelen of engel-ervaringen. U zult dan weliswaar een keer spontaan hulp ervaren. Indien uw hulp van bijzondere aard was, zult u vanaf dat moment wel in beschermengelen gaan geloven. De wijze en reden waarom u nu -ineens- wel bent gaan geloven zat al verborgen in uw hulpaanbod en de daarbij behorende boodschap.

Hulp vindt doorgaans plaats op momenten dat u het niet verwacht en op momenten dat u -blijkbaar- echt hulpbehoevend was. Wij mensen laten ons wel eens afdwalen naar zaken die we eigenlijk niet willen. We zijn dan onder invloed van iets wat we eigenlijk niet willen. U mag dat -iets- De Duivel, Het Slechte, De bekoring of wat dan ook noemen. We zien op zo'n moment echter niet zelf het gevaar. Blijkbaar ziet -Het Goede- dit gevaar wel en dienen we geholpen te worden. Wij allemaal moeten onze lessen leren op deze planeet. Maar soms moeten we een handje geholpen worden. We dienen als het ware weer op ons uitgestippelde pad -van onze te leren lessen- te komen. Op zo'n moment kan het zijn dat we worden bijgestaan door een beschermengel.
 

 


Hoe kan ik in contact met ze komen?

 

  

                             
Het is de vraag of het nodig is dat u meer contact met uw beschermengelen krijgt dan zij dit aan u willen geven. Zouden ze anders niet meer contact met u maken? Ze zijn er immers voor u. Wat uw beschermengelen echter altijd goed vinden is, als u contact maakt met -de goede zaken- op deze aarde. Daarnaast kunt u altijd vragen stellen aan uw beschermengelen. Ze zullen uw vragen met grote zorgvuldigheid behandelen en u antwoord geven op het moment als u toe bent aan het antwoord. U hoeft dan niet persť het gevoel te krijgen dat het antwoord van hen afkomstig is. Uitgangspunt is altijd dat uw beschermengelen de macht over u hebben. Niet dat ze deze macht zullen aanwenden. Beschermengelen zijn oppermachtig aan u, omdat zij vanuit een andere -veel sterkere- dimensie op u kunnen inwerken. Een dimensie waarvan de doorgaande mens nog geen gebruik van kan maken. Met andere woorden; u kunt uw beschermengelen niet uw wil voorhouden, of iets afdwingen.

Beschermengelen functioneren op het niveau dat alles in dit universum vloeit zoals het hoort te vloeien. Een rivier vloeit van de bergen naar de zee. Soms denken we wel eens dat het noodzakelijk is een stuwdam in deze rivier te zetten zodat we hieruit energie kunnen halen. We proberen dan oppermachtig te zijn aan de natuur. We vergeten echter dat deze zelfde energie (die we proberen af te tappen) veel sterker in de natuur aanwezig is, die deze stuwdam in een fractie van enkele seconden weg kan doen vagen. Ingrijpen in dimensies en deze ten alle tijde beheersen kan alleen als we de spelregels hiervan kennen.

Proberen iets af te dwingen of te bemachtigen bij of van een engel zal het tegenovergestelde resultaat opleveren. Ga geen beschermengelen oproepen via allerlei duistere praktijken. U vraagt dan om moeilijkheden.
 

 


Wat u wel kunt doen?

Probeert u te begrijpen en te accepteren dat beschermengelen allťťn met u contact zullen opnemen als dit echt noodzakelijk is. Indien u geen contact krijgt op een moment waarvan u dacht dat het nu juist wel noodzakelijk zou zijn, is dit de les die u dient te leren. Vertrouw op uw beschermengelen. En besef dat ze er niet zijn om u een zo lang mogelijk leven op deze aarde te geven. Ze zijn er om u te begeleiden.
Bron: Hans Kraak

               Wat zijn gidsen?


Een gids is een entiteit, een mens, energie of ziel zonder lichaam. Wanneer een ziel onze 'aardse leerschool' volledig heeft doorlopen, kan die ziel ervoor kiezen om hoofdgids van iemand te worden. Die ziel gaat een andere ziel begeleiden in de persoonlijke groei.

Je hoofdgids begeleidt jou dus in je persoonlijke groei, wat zeker niet de gemakkelijkste taak is. Begeleiden betekent niet dat je gids alle verantwoording van je overneemt; je bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor je keuzes en creaties. Je gids probeert je wel positief te beÔnvloeden en je te helpen. Maar hij gunt je jouw eigen keuzen en lessen. Jouw verantwoording blijft van jou.

De keuze van de gids voor een bepaalde persoon is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde: je verbindt je tenslotte niet zomaar met een andere ziel! Je hoofdgids is vrijwel altijd een lid uit jouw groepsziel (jouw 'zielenfamilie') maar er is wel een belangrijk onderscheid: jouw gids is qua ontwikkeling net een stapje verder dan jij want die heeft zijn 'aardse eindexamen' al achter de rug. Op zich is dat erg handig: je hebt als het ware continu een wijs mens bij je waarbij je altijd terecht kunt voor liefde, steun en (zuiver en waardevol!) advies.

Je hoofdgids is bij je gekomen en gebleven vanaf je eerste bewuste incarnatie. Vanaf het moment dat je er zťlf voor koos om weer een leven op aarde te starten, met alle bijbehorende lessen en ervaringen die je zelf wilde. Je gids kan dus al heel lang bij je zijn: honderden en soms al duizenden jaren. Vůůr je eerste bewuste incarnatie was er een groepsgids die een aantal jonge (minder bewuste) zielen onder zijn hoede nam, waarvan jij er ťťn was.

Waar ken je die hoofdgids dan van? Allereerst is hij dus lid van jouw groepsziel maar je kent hem ook van minstens ťťn gezamenlijk leven op aarde. Diep van binnen, in je onderbewuste, ken je je gids dus nog. Vaak had je in dat 'gidsenleven' (het laatste leven van je gids op aarde) een bijzondere en liefdevolle relatie met elkaar. Het kan zijn, dat je elkaar van meer dan ťťn leven kent. Ook op aarde heb je de relatie met je gids in het verleden dus al heel hecht gemaakt. Vandaar dat het bijna logisch is, dat je gids voor jou heeft gekozen.

Aangezien wij mensen het fijn vinden om een menselijke gedaante te zien of ervaren, laat de hoofdgids zich vaak 'zien' als de man of vrouw van het laatste gezamenlijke leven. In feite gaat het natuurlijk niet meer om een man of vrouw maar om een wezen van energie met een bewustzijn.


 

 

Het communiceren met je gids vindt plaats op telepathisch niveau. Dit klinkt ingewikkelder dan het werkelijk is. Helaas zijn wij het in onze maatschappij verleerd om naar onze innerlijke impulsen te luisteren. Maar, wij kunnen ons die manier van communiceren weer eigen maken door ervoor open te staan en onze gevoelsindrukken serieus te nemen.

Naast hoofdgidsen zijn er ook nog hulpgidsen. Een hulpgids is vaak iemand die je tijdens dit leven gekend hebt: een overleden (groot)ouder of vriend bijvoorbeeld. Wanneer zij zich nog heel betrokken bij je voelen, kan het zijn dat zij je (tijdelijk) begeleiden op je aardse pad. Een hulpgids kan ook een ziel zijn die je niet kent van een leven op aarde maar van een kosmische ontmoeting. Deze hulpgidsen komen vaak af op gebeurtenissen in jouw leven waar zij zelf ook van kunnen leren en tegelijkertijd willen zij jou wellicht steunen in de situatie waar je op dat moment mee te maken hebt. Hulpgidsen zijn vaak nog niet aan het einde van hun incarnatiecyclus, vandaar dat hun begeleiding meestal tijdelijk van aard is. Tenslotte willen zij zelf ook verder met hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door het kiezen van een nieuw leven op aarde.

Je kunt een engel als gids hebben. Een belangrijk verschil is, dat engelen nooit op aarde hebben geleefd en gidsen wel. Bovendien zijn engelen van een hoger bewustzijnsniveau dan gidsen, zij staan nog dichter bij de oerbron/het Licht/God.

 

Deze tekst is geschreven door Jolanda Linders, spiritueel therapeut.
In haar Praktijk voor Welzijn, Groei en Inspiratie kun je terecht voor regressietherapie volgens de methode van Jan Kleyn, consulten en cursussen in Frankrijk, meditatie cd's, een vernieuwende wekelijkse cursus via e-mail, en nog veel meer! Kijk op www.jolandalinders.com voor een uitgebreide biografie van Jolanda alsook gedetailleerde informatie van haar werkzaamheden.


 


Engelen zullen u altijd en overal helpen - u hoeft er alleen maar om te vragen, met een hart vol liefde en vertrouwen. Of u nu behoefte hebt aan een liefdevolle relatie, overvloed en succes in uw leven wilt, uw hoop en dromen voor de toekomst duidelijk wilt krijgen, de sterkte, moed en kracht wilt vinden om uw eigen boontjes te doppen, of zelfgenezing, innerlijke rust en sereniteit zoekt, engelen kunnen u daar liefdevol bij helpen.

 

 

 

Vertrouwen en Bedoeling:

U mag niet vergeten dat het werkelijke doel van het aanroepen van engelen in het dagelijks leven is om uw eigen pogingen te steunen. Zij zijn er niet om u te helpen de loterij te winnen. Pas ook op dat u engelen niet te pas en te onpas aanroept. Zij zullen u alleen te hulp komen als:

 

  •  U oprecht en vol liefde een hartewens uit

  •  U vertrouwen en geloof in de uitkomst hebt

  •  Uw bedoelingen en de redenen van uw hulpvraag eerzaam zijn

 

 

   

 

 

 

Een eenvoudige aanroeping:

 

Kies een engel om u met uw specifieke behoefte te helpen en roep de engel drie keer bij naam. Vraag deze engel dan om u bij te staan en eindig uw aanroeping met de woorden: "In liefde en licht" en wel drie keer, om te laten dat uw bedoelingen eerzaam zijn. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:

Rafael, Rafael, Rafael (of de naam van een andere engel). Wees nu alstublieft met mij (of een ander verzoek). In liefde en licht. In liefde en licht. In liefde en licht.

 

 

 

 

Richt u van binnenuit op de engelen:

 

Soms kan een korte meditatie, misschien met ontspannende muziek, goed helpen. Als u zo'n jachtig leven lijdt dat u geen tijd hebt om te mediteren, ga dan rustig zitten en haal een paar keer diep adem om te ontspannen. Probeer u naar binnen te richten en stel u voor dat u bij het inademen wit licht inademt, en u bij het uitademen van schadelijke gevoelens ontdoet. Wanneer u alle dingen die u kwijt wilt hebt uitgeademd, blijf dan wit licht in - en uitademen, zodat u helemaal omhult wordt met wit. Roep uw engelhelper op terwijl u in deze vredige gemoedstoestand verkeert.

 

                  

 

 

 

 

 

 

Een woord van dank:

 

Vergeet nooit uw engelen te bedanken voor hun reactie op uw aanroep. Ze hebben u hun onvoorwaardelijke liefde gegeven, geef hun dus liefde terug. Als u zich openstelt, zult u ze weldra om u heen voelen; erken dat ze er zijn en bedank voor hun hulp.

 

 

 

 

Besluiten welke engel u wilt benaderen:

 

U weet inmiddels dat u door bovengenoemde manier van aanroepen een engel om hulp kunt vragen. Maar hoe weet u welke engel u moet aanroepen voor een bepaalde situatie in uw leven? Om te beginnen zijn er zeven engelenheersers, voor elke dag van de week ťťn. Elk van deze machtige wezens heeft, aangezien van het feit dat hij over een specifieke dag heerst, zeggenschap over een andere situatie in het leven, en staat bovendien in verband met een planeet en een kristal. In de teksten die nog gaan volgen stel ik al deze engelen voor.

 

Schutzengel Miranda

 

 

 

Samen met je gids mediteren.

 

Lees de meditatie een aantal keer zodat je weet wat de tekst ongeveer is of print de tekst uit. Bij de puntjes dien je even rust te nemen.

Ga rustig zitten of liggen. En adem een aantal malen in en uit. Voel hoe alle spanning uit je lichaam gaat.. Ga met je aandacht naar je hele lichaam en laat alles lekker ontspannen laat gedachtes die opkomen ook net zo hard weer gaan. Ontspan en laat gebeuren wat er mag gebeuren. Voel een verlangen in je om je gids te ontmoeten en om een reis te maken naar jouw innerlijk. Concentreer je dan op je stuitje en laat een rood koord de aarde in gaan, dwars door de aardlagen heen totdat het de middelpunt van de aarde bereikt heeft. Vraag moeder aarde om haar energie en voel dan hoe deze energie je lichaam binnen stroomt.

Concentreer je dan op een groot helder stralend wit licht boven je hoofd. Deze stralende witte bol van licht gaat in en om je heen en tevens zal dit jou beschermen en energie geven. Laat wat van dat witte licht in je hart stromen en voel hoe een gevoel van geborgenheid en eenheid in jezelf ontstaat.

Stel je dan voor dat je voor een mooie trap staat geheel in jouw kleuren, jij staat onderaan de trap. Boven aan de trap is een deur en achter die deur is een kamer. Waar jouw gids zal zijn. Laten we voor het gemak die kamer, de kamer van contact noemen. Je gaat in gedachten de trap omhoog lopen. Totdat je boven aan de trap staat en dan zie je een mooie deur of poort. Je voelt een allesoverheersende liefde en je weet dat je gids bij je is.

 

 

 Je doet de deur open en je komt in jouw kamer van ontmoeting. Jouw eigen plek samen met je gids. Als jij je gids niet ziet vraag dan of hij bij je komt. En je zult hem of haar op je zien aflopen. Omhels elkaar en voel je doorstroomt met liefde en een pure schoonheid. Kijk eens om je heen wat voor kamer is het? Misschien zie je een bank of een andere zit plek. Je gids pakt je hand vast en jullie gaan op dat plekje samen zitten.

Als je daar zit stel dan gerust je gids vragen. Misschien wil je niks vragen maar wil je gewoon tegen je gids aanzitten. Alles mag niets moet. Als jij je gids iets vraagt let dan op je gevoel indrukken. Het eerste wat in je opkomt daar hou jij je aan vast dat is het antwoord van je gids.

Dan gaat de gids achter je staan en legt de handen op jouw schouders. Je voelt een onmetelijke positieve kracht door je heen stromen. Al het negatieve wordt omgesmolten tot liefde. Je hart komt tot leven en ontvouwt zich als een bloem.

Als je gids klaar is zal hij of zij weer naast je gaan zitten en kun je als je dat wilt liefde naar de wereld sturen. Plaats iemand die jouw pijn heeft gedaan in een roze hart van liefde en zeg tegen die persoon ik vergeef je. Wees niet bang want je gids zal je helpen. Wil je liefde naar de wereld zenden, plaats dan de wereld bol in een roze hart. Roze is de kleur van liefde en harmonie.

Als je dat gedaan hebt, sta je op en loop je samen met je gids naar de deur. Je doet de deur open. En samen met je gids loop je naar beneden. Afscheid nemen van je gids hoeft niet want hij of zij is altijd bij je. Wel je gids bedanken voor alles wat je mocht ontvangen. Dan loop je samen met je gids de trap af.

Je gaat dan weer met je aandacht naar de kamer waarin je bent. Je wordt je weer bewust van geluiden om je heen. Je voelt de oppervlakte waarop je zit of ligt. Je let op je ademhaling.

Beweeg je lichaam langzaam.

Doe dan je ogen open en voel je fris en vol nieuwe energie.

 

 

Meditatie voor Aartsengel MichaŽl

 

Meditatie om het Zelf te ervaren

(neem de handleiding nog eens door en lees dan deze tekst vanuit je hart)

 

Adem rustig in en uit... Laat je lichaam en je geest zich volkomen ontspannen. Sluit dan je ogen.

Herhaal driemaal luidop de volgende aanroep tot de Heer MichaŽl:

 

"Heilige Aartsengel MichaŽl,

met uw Licht verlicht ons,

met uw vleugels bescherm ons,

met uw zwaard verdedig ons."

 

Wees dan stil en voel het machtige gedruis van MichaŽl's vleugels van Licht dichterbij komen. De stralen van het gouden, saffierblauwe Licht vervullen de ruimte waarin je zit.

Aanschouw nu de grote Aartsengel, open je handpalmen en je hart voor MichaŽl en herhaal de woorden:

 

"Verlicht mij Heer MichaŽl,

bescherm mij Heer MichaŽl,

bevrijd mij Heer MichaŽl,

breng mij terug tot het Licht..."

 

De geliefde Heer MichaŽl raakt je aan met zijn saffierblauwe zwaard en zuivert je helemaal, onderga dit in volle vertrouwen... Zie hoe Hij dit zwaard cirkelvormig doorheen heel je aura beweegt en je bevrijdt van alles wat niet van het Licht is...

Er vormt zich nu een stralend, wit gouden harnas van Licht rond je lichaam. Voel hoe er doorheen dit harnas enkel en alleen puur Licht kan gaan...

Dit harnas aanvaarden, betekent dat je dagdagelijks zult streven om al je denken, voelen en handelen in die zuiverheid te plaatsen... Tot slot staat MichaŽl nu achter je en tilt Hij je op zodat je je aandacht kan richten op de golven van Licht die over de aarde stromen.

Laat deze golven je helemaal doordringen. Laat deze vernieuwende liefdestrillingen je helemaal vervullen. Adem ritmisch mee met hun deiningen, adem ze in en adem ze uit...

Voel de grote Lichtscharen die met deze golven zijn mee gekomen. Uit deze Lichtscharen komt nu ťťn engel naar je toe ... Dat is jouw beschermengel: die aanwezigheid je door God gegeven. Een ontzettend diepe liefde doorspoelt je, een oude herkenning en een niet uit te spreken vreugde vervult je hart...

De engel reikt je de hand en brengt je tot de ruiter op het witte paard ... hier sta je met ontelbare lichtzielen rond de kosmische Christus; op zijn hart draagt Hij het zegel van het Nieuwe Jeruzalem.

Zijn Licht raakt jou aan waardoor je ťťn wordt met het Christuslicht dat als een Lichtster over de aarde straalt. In de armen van je beschermengel word je nu zachtjes teruggebracht naar de aarde, en kom je helemaal in het hier en het nu.

Voel het beschermende licht van MichaŽl helemaal rond je en voel de sterke wortels die je verbinden met de aarde...

Dank voor alles wat je mocht ontvangen.

 

 

 

Links naar meerdere engelensites:

 

http://www.marshallmint.com/angels/finder.html

http://engelen.pagina.nl/

http://www.original-cards.com/angels.html

http://photobucket.com/albums/v258/liesbethgovers/Engelen/

http://home.wanadoo.nl/visaalfun/engelen.htm

http://www.thebearypatch.com/angelindx.htm

http://users.pandora.be/new-age/Meditatie_02-07-06.htm

http://www.angelfire.com/ma3/charmed/engelen1.html

http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker_lo/2/bijlage4.htm

http://www.spiritual-light-centre.com/engelen%20kaart/index.html

http://users.pandora.be/jantheys/Trek%20je%20beschermengel.htm

                                                  

 

                                                            

 Een zelfgeschreven engelengedicht

7-2-2005

 

Zeven engelen.


Alweer jaren terug,

droomde ik,

dat ik langs een snelweg liep.

Ik liep heel vlug

het was donker,

en ik kwam niemand tegen.

Opeens kreeg ik een sein,

en toen er iemand riep,

He, jij daar kom eens even

hier, moet je zijn.

 

Ik volgde de stem, en kwam toen in wat je zegt,

een soort van supermarkt terecht.

Ik was daar heel alleen,

maar met vele engelen om me heen.

Ze stonden overal,

en zeiden tegen mij,

wij maken je wel even blij.

Neem al wat je gebruiken kunt,

het is je echt gegund.

 

Alles stond in grote schappen,

ik hoefde alleen maar toe te happen.

De eerste engel gaf me een mandje,

en zei toen heel beleefd,

Hier hebben we alles ,

wat een mens op aarde nodig heeft.

Neem alles wat je hebben wilt,

en zorg dat je geen tijd verspild.

Wij vervullen iedere wens,

en maken van jou een beter mens

 

Als je het niet kunt dragen,

kom dan om hulp te vragen

Het eerste, koos ik voor geduld,

en was mijn grootste wens vervuld

Daarna koos ik voor hoop en begrip,

want dat hoorde bij mijn eigen ik.

Toen zei nummer  twee

neem een portie wijsheid mee.

De derde zei toen tegen mij,

pak ook wat geloof en kracht erbij

.

De vierde lachte heel ongerept,

en zei vergeet de liefde niet

Ik weet dat jij dat nodig hebt.

En met een doosje vrede,

en een flesje geluk,

kan jou leven niet meer stuk.

Ik winkelde en had ook lol,

maar mijn mandje raakte langzaam vol.

De vijfde zei ,maak je geen zorgen,

dit is genoeg voor de dag van morgen.

 

Een zesde engel kwam me halen,

en ik vroeg waar kan ik dit betalen.

De zevende zei hier word niet gezeurd,

betalen is allang gebeurd.

Jou kost dit allemaal geen cent,

God wil alleen maar,

dat je tevreden bent.

Dat je liefde zult verspreiden,

pijn en verdriet zult vermijden.

Neem het mee op al je wegen.

 

God betaalde dit voor jou,

alweer bijna 2000 jaar geleden.

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

http://www.farida.nu/engelen.html

http://www.creationsbydawn.net/graphic/graphic.html

http://www.jolandalinders.com/