Mysteryworld

 

 

Een Symbool van Zuiverheid

 

Ergens in een dicht woud in Frankrijk troffen de jagers een Eenhoorn aan. Met hun speren dreven zij het dier uit zijn leger, om zicht te vermaken met de jacht. Ten slotte doodden zij het magisch dier om zijn kostbare hoorn. Eenhoorns waren zo fel en trots dat zij niet levend gevangen konden worden. Toch meende de nog trotsere stervelingen dat zij het magische dier gevangen konden houden, door zijn beeltenis in prachtige gobelins te verwerken. In vroegere tijden zo vertelden geleerden, werd er in de wouden een felle strijd geleverd tussen de leeuw en de eenhoorn, De uitkomst van het gevecht was afhankelijk van het seizoen. In de lente was de eenhoorn het machtigste, maar wanneer de zomer naderde, moest de eenhoorn buigen voor de leeuw. Dan trok het dier zich terug en wachtte de volgende lente af, wanneer hij nieuwe kracht ontleende aan de zachte lentebries en opnieuw zijn macht kon doen gelden.

 

Eenhoorn Verhalen

Eenhoorn

 

 

Paranormaal

 

Wat is 'paranormaal'?

Velen onder ons denken bij het horen van het woord 'paranormaal' aan vreemde onverklaarbare verschijnselen, aan excentrieke, ietwat wereldvreemde personen die 'dingen' zien, horen, voelen, proeven of ruiken die er niet zijn, aan miraculeuze, onverklaarbare genezingen of aan telekinese (voorwerpen die op onverklaarbare wijze van plaats veranderen), graancirkels, oude huizen waarin geesten van overleden oud - bewoners in rondwaren, uittredingen, voorspellingen door middel van kaarten en andere inductoren, mensen die voorgevoelens hebben die telkens weer uitkomen, voorspellende dromen, paragnosten, hypnotiseurs... (deze lijst is verre van exhaustief ...)

 

'Paranormaal' betekent: 'naast het normale'.

Paranormale verschijnselen en waarnemingen ontstaan volgens deze definitie paralel met de normale wereld en hoeven in se niet in te druisen tegen onze dagdagelijkse waarnemingen. Zij zijn in deze gelijkwaardig aan de gewone zintuiglijke waarnemingen en kunnen deze complementeren, vervolledigen of een extra tintje geven, waardoor we misschien wel net die informatie krijgen die we nodig hadden!

 

Paranormaal - Beginthier.nl

paranormaal.pagina.nl

Wat is paranormaal?

Paranormaal.2link.be

Paranormaal - Startkabel.nl

Paranormaal verzamelgids

paranormaal.boogolinks.nl

 

                            

 

Dromen

 

Wat zijn dromen

Dromen brengen ons een boodschap en zijn onze persoonlijke adviseurs. Eigenlijk willen zij je helpen om meer te leven volgens dat wat je werkelijk wilt. Dromen laten zich niet binden of beperken door dat wat wel of niet moet, wel of niet kan.


Dromen weerspiegelen dus een eerlijk beeld van jezelf: je wensen, afkeren, angsten en allerlei andere gevoelens. Zij vormen ook de bron van eigen wijsheid. Je zult versteld staan hoe scherp de droom inzicht geeft. In mensen en in (werk) situaties, waar je in je dagelijkse leven zomaar overheen ziet. Je droom kan een betrouwbaar uitgangspunt worden bij het maken van keuzes en het nemen van belangrijke beslissingen. Zodat je minder piekert en meer rust krijgt.

 

DROMEN zijn vooral beelden die op allerlei manieren door de dromer of de droomster worden "gezien". Je ziet ze met je innerlijke oog, want echt zien doe je ze niet. De beelden zijn in zwart/wit, grijzig en/of in kleuren. Ook kunnen er geluiden zijn, of geuren. Je kunt soms ook voelen. Alles wat je meemaakt als je droomt kan heel ECHT zijn. Dromen werken met gevoelens, ze maken daarvan beelden en daarom kunnen dromen zo maf lijken.
DAGDROMEN zijn ook dromen, maar omdat je niet echt in slaap valt, kun je zelf bewust, dus met je verstand, invloed hebben op de droom. Dat kan prima zijn, maar soms is het beter als je eventjes je verstand op een laag pitje zet en je gevoel laat werken.

 

Innerned

Droomverklaring

Lucide Dromen

Alles Helder

Dromenuitleg

Body & Mind

Moongoddes Luna

Dromen en hun symbolen

 

 

Yoga

 

 

Yoga is te vergelijken met een juk. Een stevige dwarsbalk die je vroeger over de schouders legde om een zware last te dragen. Aan weerszijden van het juk hingen twee emmers die met iets gevuld waren, bijvoorbeeld water. Je moest er voor zorgen dat er zowel in de linker als in de rechter emmer evenveel water zat, anders ontstond er onbalans. Je ging dan scheef lopen, verloor het water, kreeg pijnlijke schouders en je werd erg snel moe. Als de emmers in evenwicht waren, kon je makkelijker, soepeler en zonder pijn te lijden de weg bewandelen die je moest afleggen. Zo gaat dat ook in het gewone leven. Als je teveel prestatiegericht bent, te weinig naar jezelf luistert, niet op je gevoel let, raak je ook in onbalans. Dit is dezelfde onbalans als die van het juk. Je geeft teveel gewicht -aandacht- aan een kant van jezelf. Door middel van yoga leer je welke emmer te vol gevuld is. Je leert ook voelen wat die volle emmer je gebracht heeft. Door yoga ervaar je hoe je jezelf weer in balans kunt brengen. Zo kun je soepel, makkelijk, zonder al te veel pijn je weg verder bewandelen

 

Yoga is de drager van het leven.
Het fundament waarop het juk
van het leven wordt gedragen.
Een zienswijze die je
diep in jezelf brengt.
Met yoga ga je onderscheid maken
tussen binnen en buiten jezelf.
Yoga is het leven van alledag.
Yoga is de strijd voeren tegen
macht en onmacht.
Yoga is de strijd voeren tegen angsten en machteloosheid.
Yoga is leven!
Yoga is eenheid.

 

Yoga

Yoga Pagina

Sahaja Yoga

Better sex through yoga

Innerned

 

 

Edelstenen en hun therapie

 

Edelstenen en hun verborgen geneeskracht

 

Er is meer tussen hemel en aarde waar we vaak de krachten niet van kunnen verklaren. Al snel kom je dan misschien tot de conclusie dat het gaat over iets mystieks of buitenaards. Anderen doen het dan af als onzin, voorbijgaand aan een vaak zeer uitgebreide ervaring en proefondervindelijke kennis. Edelstenen kunnen een gunstige invloed op de mens hebben en zelfs een geneeskrachtige uitwerking. Daartoe dienen ze op de blote huid gedragen te worden, gedurende langere tijd. Omdat de edelsteen voortdurend contact met het lichaam heeft en er overheen schuurt met daarbij de inwerking van vocht, warmte en zuren ondergaat, kan men zich voorstellen dat er een opname plaatsvindt van het mineraal waar de steen uit bestaat. Het is bekend dat sporenelementen een belangrijk onderdeel vormen in het hele menselijke stofwisselingsproces. Dergelijke kleine hoeveelheden die via de huid worden opgenomen zouden dan best een sturende invloed kunnen hebben, niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk en emotioneel niveau. Onze edelstenen zijn allemaal voorzien van een verzilverd hangertje dat met lijm bevestigd is, zonder een gat in de steen te boren! Om loslaten te voorkomen de steen niet tijdens douchen of baden dragen. De stenen worden zonder kettinkje geleverd. Je kunt ze namelijk ook heel gemakkelijk met een veiligheidsspeldje aan de binnenkant van het ondergoed bevestigen.

 

         

 

Edelstenen.beginthier

edelsteentje

Edelstenenpagina

Edelstenen

Edelstenen - heelstenen

Spreekbeurt Edelstenen

Mineralogisch - Geologisch museum in Delft

Reiki en edelstenen

edelstenen.jouwpagina.nl

 

              

Reikie

 

Wat is Reiki?

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in zín vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving. Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

 

Mikao Usui gaf de Japanse naam aan universele levensenergie. Niet om iets nieuws te creŽren, maar om uitdrukking te geven aan de vorm waarin hij deze universele levensenergie aan de wereld wilde presenteren. Ook hij kende de andere aloude en cultuurbepaalde omschrijvingen van deze energie: zoals bv. Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang, Life Force. De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad). Wat Reiki of de universele levensenergie is, valt niet of nauwelijks te verklaren. Bovenstaande vrije vertaling van de Tao geeft een beeld van hoe beeldloos het eigenlijk is en alle interpretaties zijn precies dat wat ze zijn: een poging een omschrijving te geven van iets wat niet te omschrijven is. Elk geschetst beeld, elke visie, inzicht van wie dan ook is net zo waardevol als een ander. Zeer persoonlijk, wel of niet gebaseerd op een godsbeeld, gestoeld op ervaringen. Pogingen om op wetenschappelijke manier Reiki te verklaren blijven pogingen. Veel energievormen zijn onzichtbaar, onvoelbaar, b.v. grote delen van het lichtspectrum en geluid boven en onder een bepaalde trillingsfrequentie. Reiki valt niet onder deze vormen, hoewel het er wel vaak mee vergeleken wordt. Een Reikibehandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.

De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), de ander merkt daar niets van. De een heeft bewijs nodig, de ander heeft vertrouwen.

 

Reiki

Wat is Reiki?

Reiki centrum.nl

reiki.pagina.nl

Reiki-Lotus

Reiki - Startkabel.nl

Meesters van Reiki

Reiki voor kinderen en hun ouders

Reiki, het oorspronkelijke systeem

Reiki, natuurlijke behandelmethode

 

 

Astrologie

 

Wat is astrologie?

In ons westerse denken kun je grof gezegd twee richtingen onderkennen. De ene richting verstaat onder de werkelijkheid alles wat je direct kunt waarnemen, meten en bewijzen met de instrumenten van onze wetenschap, zeg maar maat, vorm en gewicht. De werkelijkheid is dat wat ik zie met mijn gewone zintuigen, dus het wetenschappelijke of materiŽle denken. We zijn er erg ver mee gekomen: we vliegen naar de maan en we kunnen onszelf al honderdduizend maal vernietigen. En verder hebben we warme huizen, sociale voorzieningen, een uitgebreid wegennet en zeer veel mogelijkheden om kennis op te doen. Je zou de ideeŽn van Aristoteles de bakermat van deze manier van denken kunnen noemen. Het materiŽle denken, materieel omdat de werkelijkheid gelijk wordt gesteld aan de stoffelijk waarneembare realiteit. Wat niet waarneembaar is met onze gangbare zintuigen, dat bestaat niet. En ook andersom: wat wetenschappelijk bewezen is, is echt en ook alleen dat maar. De belangrijkste vraag is hier: wat is concreet en tastbaar?

 

Daarnaast is er in het westerse denken ook steeds een tweede stroming geweest die ervan uitgaat dat er een uiterlijke werkelijkheid is en een innerlijke. Een werkelijkheid die je kunt zien, horen, ruiken, voelen en betasten en een werkelijkheid die je niet kunt 'pakken' maar wel 'kennen' of 'weten'. De verhouding tussen deze twee aspecten van de werkelijkheid is volgens deze traditie van denken de volgende: wat we met onze gewone zintuigen waarnemen, de stoffelijke werkelijkheid, is niet de echte werkelijkheid, het is eigenlijk een illusie, een soort projectie, alsof we, wanneer we naar de uiterlijke werkelijkheid kijken, naar een film zitten te kijken. De innerlijke werkelijkheid, die werkelijkheid die we niet kunnen zien maar wel weet van kunnen hebben, dat is de echte werkelijkheid. De kunst is, deze echte werkelijkheid te achterhalen en je niet te laten misleiden door de verschijningsvorm van de dingen. Ook voor deze manier van denken kun je je beroepen op een Griekse wijsgeer, namelijk Plato. Met andere woorden: ook deze traditie in het denken is al heel oud. De belangrijkste vraag is hier: wat is de zin van het leven, wat is de zin van mezelf?

 

Geen denkrichting in onze cultuur kan zich onttrekken aan een keuze tussen deze twee tegenpolen: materieel denken en spiritueel denken, dus ook de astrologie, of beter gezegd: de astroloog of astrologe niet, en zo kom je tot twee soorten astrologisch denken: de materiŽle astrologie en de spirituele astrologie. In de materiŽle astrologie wordt aangenomen dat de hemellichamen de mens beÔnvloeden en dat die invloeden leiden tot voorspelbare vaste gebeurtenissen. MateriŽle astrologie is dus voorspellende astrologie in de strikte zin van het woord. De werkelijkheid is tastbaar en je lot bestaat uit een serie gebeurtenissen, deze gebeurtenissen overkomen je en ze staan in de sterren te lezen. Deze vorm van astrologisch denken is de meest oude vorm van astrologie beoefenen en heeft gebloeid tot ver in de Middeleeuwen en het waren vooral (invloed)rijke mensen die er gebruik van maakten. In de 17e en 18e eeuw kwam het onder astrologen steeds meer in zwang om grote wereldrampen te voorspellen, zelfs op universiteiten deed men daaraan mee.

 

Wat wel een leuk verhaaltje is, is het verhaaltje van de astroloog en astronoom William Whiston die in 1736 een college hield waarin hij een maansverduistering voorspelde die gepaard zou gaan met het verschijnen van een nieuwe grote komeet. Dit, zo hield Whiston zijn studenten voor, was het teken dat de Messias op aarde zou terugkeren en dat de wereld op de vrijdag erna door vuur en aardbevingen te gronde zou gaan. De komeet dook inderdaad op en omdat de voorspelling als een lopend vuurtje door Londen was gegaan, raakten veel mensen in paniek, duizenden vluchten de stad uit. Maar er gebeurde verder niets. Toch lieten de astrologen van die tijd zich door dit soort 'misslagen' niet afhouden van hun voorspellingen en dat leidde uiteindelijk tot veel tegenacties.

 

Lodewijk XIV van Frankrijk liet tenslotte alle (of in ieder geval heel veel) astrologen zijn land uit jagen en geestelijken en geleerden gebruikten astrologie om hun spotlust uit te leven. De geschiedenis van de materiŽle astrologie na de Franse revolutie is snel verteld, de laatste astrologische colleges werden aan de universiteit van Erlangen gegeven in 1816, en daarna werd astrologie een soort van privť hobby voor het volk. Pas na de 1e wereldoorlog -met name in Duitsland, alhoewel ook andere mogendheden er niet vies van waren- begon een nieuwe astrologische hausse. De Duitse arts von Kloeckner legde de basis voor een hernieuwde belangstelling: hij begon de astrologie te onderzoeken met middelen uit de statistiek. Om een lang verhaal een beetje in te korten: het franse echtpaar Gauquelin zette het onderzoek van von Kloeckner voort en waren de enigen die de (op dat moment heersende) toets der kritiek konden doorstaan, ze onderzochten de astrologie van voor naar achteren en andersom en boekten voor de voorspellende astrologie een vernietigend resultaat: juist bleek wel dat een horoscoop aanwijzingen geeft over iemands karakter en aanleg, maar gebeurtenissen bleken niet exact voorspelbaar.

 

Een persoonlijke horoscoop kan ons dus iets vertellen over onze onzekerheid, onze kwetsbare plekjes, waar de bronnen liggen, welke verdrongen behoeften er zijn enzovoort, het is eigenlijk een soort kaart van ons innerlijk leven. Een innerlijke spiegel. Een horoscoop zou je kunnen zien als een soort blauwdruk van je individuele groei, een handvat, een model van hoe wij onze eigen wereld gestalte geven.

 

 

Goudenogen

AstroHoek

Astrologie

Astrologie Riny

Astrologie Plein

uitleg astrologie
Astrologie pagina

Wat is astrologie?

Werking Astrologie
Astrologe Anita Luursema

Catharina's Astrologie Pagina's

De geschiedenis van de astrologie